Turbo-certificaatTurbo Techniek

Een turbo is een bijzonder stukje techniek waar wij u graag iets meer over vertellen. Elke motor levert een bepaald vermogen. In een verbrandingsmotor wordt dat vermogen geleverd door een combinatie van brandstof, zuurstof en de ontbrandingstemperatuur. Door elk van deze drie factoren te veranderen, verandert het vermogen van de motor. Willen we meer vermogen dan zal er meer brandstof en zuurstof moeten worden aangevoerd. Dat vraagt om meer cilinderinhoud en dat maakt een motor groter, zwaarder en duurder. Dat is vandaag de dag niet wenselijk gezien de strenge emissie-eisen, het hogere brandstofverbruik van een grotere motorinhoud en de hogere kosten van productie. De turbo biedt de oplossing voor dit dilemma.

Algemene werking van een turbo

De werking van een turbo berust op het onder druk toevoegen van extra lucht aan de motor, waardoor deze meer vermogen krijgt (bij een gelijkblijvende cilinderinhoud) en zo betere prestaties kan leveren. De techniek erachter lijkt op het eerste gezicht ingewikkeld, maar berust op eenvoudige principes. In de cilinders vindt de verbranding plaats van brandstof en zuurstof. De uit de cilinder stromende uitlaatgassen drijven het turbinewiel in de turbo aan. Dit turbinewiel is met een starre as gekoppeld aan een compressorwiel en drijft dit aan. Het draaiende compressorwiel op zijn beurt zuigt lucht aan en perst deze samen. Zodra de inlaatklep zich opent, stroomt de gecomprimeerde lucht de cilinder binnen.

De voordelen van een turbo in het kort:

  • Met een turbo kunt u uit een relatief kleine motor relatief veel vermogen halen.
  • Een motor met een turbo heeft daarom een gunstiger brandstofverbruik.
  • De brandstof in een motor met een turbo verbrandt beter, wat de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert.

Revisie van een turbo

Met uitzondering van de variabele turbo worden alle turbo’s door Autoservice Harrie Luikens professioneel gereviseerd. Dit gebeurt in onze geavanceerde werkplaatsen.
Tevens hebben wij het revisieproces kort voor u samengevat op deze pagina.

Het reinigingsproces

Bij binnenkomst wordt de turbo gedemonteerd en geanalyseerd. Vervolgens worden de onderdelen grondig gereinigd. Hiervoor worden een speciale wasmachine en een industriële oven gebruikt. Dit reinigingsproces komt de kwaliteit van onderdelen zoals lagerhuizen en turbine-assen ten goede. De reden hiervoor ligt in het feit dat er minder intensief gebruik gemaakt hoeft te worden van het volgende proces, namelijk de oppervlaktebehandeling. Dit proces kan namelijk een afwijking in de maatvoering teweeg brengen die tot problemen zal leiden.

Oppervlaktebehandeling

De gietijzeren onderdelen worden automatisch gestraald met een sterke straalkorrel. Voor de aluminium onderdelen maken we gebruik van een andere straalmachine waarbij gewerkt wordt met een glasparel. Het lagerhuis krijgt nog een nabehandeling in de vorm van een ultrasoon reinigingsbad om zeker te stellen dat er geen vuil achterblijft. Ter afsluiting worden alle onderdelen ingevet om roestvorming te voorkomen, waarna ze naar het volgende proces in onze geavanceerde werkplaats worden geleid. .

Het controleproces

De turbine as dient gecontroleerd te worden op rechtheid alvorens hij gemonteerd kan worden in het binnenwerk van een turbo. Hiervoor maakt Turbo’s Hoet gebruik van een rechtheidmeter. De turbine as en het lagerhuis van de turbo worden gecontroleerd op ingesleten lagerplaatsen. Na het balanceren wordt vervolgens de ruimte op de lagers van het binnenwerk gecontroleerd en deze ruimte wordt geverifieerd met de gegevens van de turbo fabrikant, waarna de turbo verder wordt afgebouwd. Als laatste wordt de actuator afgesteld volgens de fabriekswaarden.
Het balanceerproces

Het balanceren is één van de belangrijkste onderdelen van het reviseren van een turbo. De reden hiervoor is eenvoudig, aangezien de toerentallen die een moderne turbo behaalt inmiddels boven de 230.000 toeren per minuut uit zijn gekomen. Iedere vorm van onbalans bij die toerentallen leidt op termijn of per direct tot grote schade binnenin de turbocharger. In dit hoofdstuk gaan we kort in op de drie fasen van balanceren:

1. de rotor balanceren
2. het binnenwerk balanceren
3. de turbo balanceren

De rotor balanceren

Voor het balanceren van turbo's is het heel belangrijk om de wielen goed dynamisch te balanceren. Dat wil zeggen: met twee correctievlakken. Elk component dient apart gebalanceerd te worden. Hiervoor maken wij gebruik van de onderstaande Schenck balanceermachine.
Het binnenwerk balanceren

Vervolgens dienen de onderdelen zodanig gemonteerd te worden dat de turbo een draaiend geheel is geworden. Omdat de toegevoegde onderdelen niet allemaal individueel zijn gebalanceerd, is er reden genoeg om het draaiende gedeelte van de turbo als geheel nogmaals te balanceren. Hiervoor maken wij gebruik van een binnenwerk balanceermachine.

De turbo balanceren

Als laatste controleren we de turbochargers op eventuele vibraties die tot een overmatig geluid leiden, bij het toerental zoals dit ook op de motor behaald wordt. Een ideale eindtest die niet alleen onbalans registreert, maar eveneens eventuele olielekkage zal constateren. Hiervoor maken wij gebruik van een Vibration Sorting Rig, een door grote turbofabrikanten verplicht gestelde machine.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Turbo's Hoet: www.turbos-hoet.com